Galeria Handlowa "Solaris" Opole- etap 1

1/7

Typologia Handlowe

Lokalizacja Opole

Rok 2009

Status Zrealizowane

Powierzchnia ok. 40 877 29 m2

Klient COUCAL Sp. z o.o. / IGD Irlandzka Grupa Deweloperska Sp. z o.o.

Plac Mikołaja Kopernika, położony w centrum Opola, jest jednym z najważniejszych wnętrz urbanistycznych miasta, znajduje się częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego, a także w bezpośrednim otoczeniu historycznego układu urbanistycznego miasta Opola. W latach poprzedzających inwestycję Plac Kopernika był użytkowany jako naziemny parking dla samochodów osobowych i autobusów – chaotyczny, nieoznakowany i niezorganizowany. Funkcja parkingu była nieadekwatna do rangi miejsca, a plac publiczny był wyraźnie zdegradowany, bez odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej, z panującym na nim ogólnym wrażeniem chaosu przestrzennego.

Inwestycja, polegająca na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Placu Kopernika, wybudowaniu wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego pod płytą placu, wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego (rozbudowa Galerii Solaris) oraz przebudowie sąsiadującego układu drogowego, została zaplanowana w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej pomiędzy Gminą Opole a inwestorem. Zmiana zagospodarowania placu Kopernika miała na celu przede wszystkim stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, otwartej i ogólnodostępnej dla społeczności miasta, która stanowić będzie przyjazny dla użytkowników, wielofunkcyjny plac miejski. Dysharmonijne obiekty kubaturowe, znajdujące się dotychczas na Placu Kopernika, zostały poddane rozbiórce. Nowe, uporządkowane wnętrze urbanistyczne, przystosowane do organizacji miejskich wydarzeń plenerowych, ma szansę stać się miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców miasta. Poprzez wysokie walory estetyczne zastosowanych rozwiązań w należyty sposób wyeksponowane zostają wysokie wartości kulturowe sąsiedniej zabudowy – m.in. elewacje XIX-wiecznych kamienic oraz budynek sąsiadującego Uniwersytetu Opolskiego.

Nowoprojektowana kubatura podziemna (dwa poziomy), zlokalizowana pod Placem M. Kopernika, została zaprojektowana do pełnienia funkcji parkingu podziemnego o łącznej liczbie ponad 300 miejsc postojowych. Na płycie placu miejskiego zlokalizowano niewielkich rozmiarów bryłę pawilonu wejściowego do parkingu podziemnego, łączącą się z zadaszeniem rampy wjazdowej do parkingu, po którym jest możliwe wejście na niewielki taras widokowy, zaplanowany na dachu pawilonu.

Sposób ulokowania rozbudowywanego budynku centrum handlowego „Solaris” w przestrzeni placu nadaje nową jakość temu wnętrzu urbanistycznemu, porządkuje tę część tkanki miejskiej. Wysokość obiektu nawiązuje do istniejących obiektów sąsiednich, a jego fasada – jest w dużej mierze kontynuacją fasady istniejącej części budynku. Nowe stylistycznie fragmenty fasad (np. wielkopowierzchniowe przeszklenia) stanowią jedynie dopasowaną równowagę.

Budynek rozbudowywanej galerii mieści w sobie powierzchnie pełniące funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, rozlokowane na pięciu poziomach użytkowych. Projekt wykonany przez naszą pracownię obejmował również przebudowę istniejącego części galerii Solaris, mającą na celu poprawę jej funkcjonowania oraz dostosowanie budynku istniejącego do kształtu części rozbudowywanej, tak by wszystkie części inwestycji mogły ze sobą harmonijnie współdziałać.

Polityka prywatności i prawa autorskie