Pałac Branickich

1/3
  • Typologia  Hotelowe
  • Lokalizacja Warszawa
  • Rok 2013
  • Status Koncepcja
  • Powierzchnia -
  • Klient -

Pałac Branickich oraz Szaniawskich został wybudowany w XVIII w. , zniszczony w czasie II wojny światowej, na przestrzeni lat był kilkukrotnie przebudowywany. Pałac Branickich jest budynkiem zabytkowym, wpisanym wraz z oficynami do rejestru zabytków

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę Pałacu Branickich i Pałacu Szaniawskich oraz ich adaptację na obiekt o funkcji hotelowo-usługowej. W inwestycji założono budowę parkingu podziemnego pod dziedzińcem Pałacu Branickich oraz budowę jednokondygnacyjnego pawilonu połączonego łącznikiem ze skrzydłem południowo-wschodnim pałacu.
Rozbudowa dotyczyła części podziemnych obu pałaców, natomiast gabaryty części nadziemnej, w tym geometria dachu budynków pozostały niezmienione.
Oba pałace zachowały swój historyczny wygląd, a dziedzińce pałacowe swój tradycyjny charakter.
Ze względu na zalecenia konserwatorskie adaptację pałacu przeprowadzono przy minimalnej ingerencji w układ wewnętrzny. Projekt zawierał zakres zmian mający na celu uporządkowanie przestrzeni oraz dostosowanie budynku do nowej funkcji i obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatności i prawa autorskie